Informacja o realizowanym projekcie z Funduszy Unijnych

 

 

 

HOLMED UZDROWISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0189/17 pt. „Nowa usługa medyczna w firmie Holmed Uzdrowisko sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.


Celem głównym realizowanego projektu jest stworzenie w Supraślu atrakcyjnej oferty usług prozdrowotnych – uruchomienia pracowni leczenia bólów kręgosłupa.


Planowane efekty:
 wdrożenie innowacyjnych usług wzbogacających ofertę Uzdrowiska Supraśl
 powstanie pakietów usług we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami
 stworzenie nowych miejsc pracy
 stworzenie sieci usług komplementarnych

 

Wartość projektu: 905 737,50 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 473 692,50 PLN

Please reload

Ostatnie:

Please reload

Tagi

Please reload

KONTAKT

Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie

Znajdujemy się 15 km od Białegostoku

TEL. 85 722 21 22

FAX 85 722 21 21

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Rozkład autobusów

Informacja turystyczna

©2018 SZPITAL REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWY HOLMED UZDROWISKO SP Z O.O.