Ostatnie:

Tagi

Komunikat o jakości wody w basenie


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016) Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. informuje, że woda w basenie rehabilitacyjnym po ocenie jej jakości dokonanej 09 stycznia 2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

KONTAKT

Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie

Znajdujemy się 15 km od Białegostoku

TEL. 85 722 21 22

FAX 85 722 21 21

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Rozkład autobusów

Informacja turystyczna

©2018 SZPITAL REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWY HOLMED UZDROWISKO SP Z O.O.