Ostatnie:

Tagi

Grant na transfer technologii dla Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o.


Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na transfer technologii z Agencją Rozwoju Przemysłu.


Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez nabycie praw autorskich do oprogramowania zarządzania szpitalem i monitorowania bezpieczeństwa pacjenta. Zakupiona technologia umożliwi zwiększenie zdolności do świadczenia usług rehabilitacji kardiologicznej i uzdrowiskowej.


Transferowana technologia jest zarówno innowacją procesową jak i produktową. Wprowadzenie go udoskonali metody świadczenia usług w zakresie m.in. efektywności działania szpitala poprzez wprowadzenie koncepcji Smart Health, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalu. Dawcą Technologii jest firma Atheris Limited z Wielkiej Brytanii.

KONTAKT

Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie

Znajdujemy się 15 km od Białegostoku

TEL. 85 722 21 22

FAX 85 722 21 21

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Rozkład autobusów

Informacja turystyczna

©2018 SZPITAL REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWY HOLMED UZDROWISKO SP Z O.O.