Informacje dla Pacjentów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital Holmed Uzdrowisko świadczy następujące usługi w ramach kontraktu z NFZ:

1. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych o profilu kardiologicznym

2. Rehabilitacja kardiologiczna wczesna

3. Rehabilitacja kardiologiczna w ramach Koordynowanej Opieki Specjalistycznej po Zawale mięśnia sercowego (KOS - Zawał)

4. Rehabilitacja NFZ Sanatoryjna.

Zachęcamy pacjentów refundowanych przez NFZ do kontaktu z nami, w celu wyjaśnienia wszelkich pytań i szczegółów pobytu. Zadzwoń pod 85 722 21 22 aby dowiedzieć się więcej.

1. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych o profilu kardiologicznym

Dla kogo?

Dla pacjentów z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, po zawale mięśnia sercowego lub wszczepieniu rozrusznika.

Jak otrzymać skierowanie?

Poproś o skierowanie lekarza rodzinnego lub leczącego Cię lekarza kardiologa.

2. Rehabilitacja kardiologiczna wczesna

Dla kogo?

Zgodnie z wymogami NFZ na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej  mogą być przyjmowani pacjenci do 32-42-56 dni  od wypisania z ośrodka leczącego  ostrą  fazę choroby, w zależności od chorób współistniejących :

- pacjenci z różnymi  postaciami OZW lub  stabilną chorobą wieńcową  leczeni  angioplastyką z implantacją stentu,

- pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (wad zastawkowych z implantacją protez zastawkowych,  pomostowaniu  aortalno-wieńcowym),

- pacjenci  po implantacjach  rozruszników i kardiowerterów/defibrylatorów,

- pacjenci  ze stabilną  ( wyrównaną ) niewydolnością serca.

Jak otrzymać skierowanie?

Poproś o skierowanie lekarza z ośrodka leczącego. Pacjenci mogą być kierowani  wyłącznie  przez lekarzy oddziałów: kardiologicznych, kardiochirurgicznych, chorób wewnętrznych oraz poradni  kardiologicznych  i rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja kardiologiczna w ramach Koordynowanej Opieki Specjalistycznej (KOS - Zawał)

Dla kogo?

Zgodnie z wymogami NFZ na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach programu KOS mogą być przyjmowani pacjenci do 14 dni od zawału.

Jak otrzymać skierowanie?

Poproś o skierowanie lekarza z ośrodka leczącego zawał.

4. Rehabilitacja NFZ Sanatoryjna 

Jak otrzymać skierowanie?

Poproś o wniosek lekarza prowadzącego, z wnioskiem udaj się do NFZ.