Informacje dla świadczeniodawców kierujących pacjentów do Oddziału Rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia w kierunku COVID-19. Rehabilitacja COVID-19 następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Leczenie w oddziale rehabilitacji stacjonarnej wiąże się ze zdolnością chorego do samoobsługi i samodzielności w wykonywaniu ćwiczeń z zakresu kinezyterapii.

 

Charakterystyka skierowania do oddziału:
- typ skierowania: „Na leczenie szpitalne”
- skierowanie do: „Oddział Rehabilitacyjny”

 

Proponowane rozpoznania zasadnicze do użycia w skierowaniu do oddziału:
- J84 Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc
- J98.9 Choroba układu oddechowego, nieokreślona
- R09 Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
- inne rozpoznania z grupy R klasyfikacji ICD-10
- lub inne rozpoznanie związane z aktualnie dominującym problemem zdrowotnych powstałym w wyniku choroby COVID-19.

 

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:
- badanie RTG/TK klatki piersiowej z opisem, wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
- aktualna morfologia, OB, CRP
- EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

 

Względne przeciwwskazania do rehabilitacji pulmonologicznej:
- niestabilna choroba wieńcowa
- zdekompensowana niewydolność serca
- niestabilne nadciśnienie tętnicze
- ostre serce płucne
- ciężkie nadciśnienie płucne
- znaczne zaburzenia czynności wątroby
- udar mózgu
- uzależnienie od środków odurzających i uzależniających.

KONTAKT

Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie

Znajdujemy się 15 km od Białegostoku

TEL. 85 722 21 22

FAX 85 722 21 21

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Rozkład autobusów

Informacja turystyczna

©2018 SZPITAL REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWY HOLMED UZDROWISKO SP Z O.O.