Informacje dla pacjentów

Pacjent przybywający do Oddziału Rehabilitacji COVID-19 powinien posiadać:
1. Skierowanie do Oddziału Rehabilitacyjnego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
3. Zdjęcie RTG lub tomografię komputerową z opisem, wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy COVID-19.
4. Dokumentację medyczną związaną z dotychczasowym leczeniem.
5. Dokumentację archiwalną związaną z innymi chorobami przewlekłymi lub przebytymi niż COVID-19.
6. Aktualne badania: OB, CRP, morfologii krwi.
7. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy COVID-19.
8. Ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń), np. dres, obuwie sportowe.

 

Rezygnację z przyjazdu prosimy zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowanym przybyciem telefonicznie - 85 7222122 (Recepcja) w godzinach 8.00-15.00 lub elektronicznie – holmeduzdrowisko@gmail.com.

 

W przypadku braku wymaganych dokumentów, mogą być one dostarczone po przyjęciu pacjenta.

 

Przyjazd pacjenta do Holmed Uzdrowisko powinien nastąpić w wyznaczonym dniu w godzinach od 8.00 do 12.00.

Kontakt w sprawie rehabilitacji po COVID-19
Tel. 85 722 21 23