Intensywnej pracy w ogrodzie często przeszkadza przewlekły ból kręgosłupa, mięśni i stawów. Zimowe miesiące to idealny moment aby wyleczyć te dolegliwości! Na ten czas przygotowaliśmy dla wszystkich czytelników magazynu działkowiec promocję skierowaną do osób aktywnych, dbających o swoje zdrowie w równym stopniu jak o ogród.

Wystarczy przyjść do nas z grudniowym wydaniem magazynu, aby otrzymać rabat w wysokości 20% na wszystkie usługi oferowane przez szpital Holmed Uzdrowisko oraz darmowe konsultacje lekarskie.

Promocja specjalna we współpracy z magazynem działkowiec.

Zadbaj o zdrowie zimą, aby móc zadbać o ogród na wiosnę!

Regulamin promocji

1. Organizatorem promocji jest firma Holmed Uzdrowisko Sp z o.o. o numerze KRS 0000626912, adres: ul. Uroczysko Pustelnia 1, 16-040 Supraśl, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 20 grudnia 2017 roku i trwa do 31 marca 2018 roku („Okres Promocji”). Promocja może zostać przedłużona przez Organizatora - informacje o przedłużeniu zostaną podane na stronie http://szpitalsuprasl.pl/dzialkowiec.

3. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

4. Z promocji skorzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

5. Każda osoba może skorzystać z promocji tylko raz w Okresie Promocji.

6. Warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie okładki magazynu działkowiec z kuponem rabatowym, z wydania magazynu, które ukazuje się w sprzedaży z dniem 20 grudnia 2017.

7. Zasady promocji: osoba korzystająca z promocji otrzymuje darmową wizytę lekarską oraz 20% rabatu przy jednorazowym zakupie usług oferowanych przez Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy Holmed Uzdrowisko, zlokalizowany  na ul. Uroczysko Pustelnia 1, 16-040 Supraśl. 

8.  Osoba, korzystająca z promocji może zakupić usługi obecnie oferowane przez Organizatora, wyszczególnione na stronie internetowej https://www.szpitalsuprasl.pl/lista-zabiegow.

9. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności zaś z przedstawionymi pod adresem https://www.szpitalsuprasl.pl/pakiety-i-oferty-specjalne.

10. Płatności należy dokonać w dniu wizyty lekarskiej, po okazaniu okładki magazynu działkowiec. W tym samym dniu zostanie naliczony jednorazowy rabat w wysokości 20%.

11. Osoba korzystająca z promocji może jednorazowo zakupić dowolną ilość usług zgodnie z punktem 10 Regulaminu. 

12. W razie gdy podczas wizyty lekarskiej lekarz stwierdzi, że istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegów oferowanych przez Organizatora, osoba korzystająca z promocji zostanie o tym poinformowana. Wizyta lekarska pozostanie nieodpłatna. W takiej sytuacji, usługi nie będą świadczone, ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pacjenta. Rabat może wtedy wykorzystać inna osoba.

13. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Pakietów Promocyjnych, który dostępny jest na stronie https://www.szpitalsuprasl.pl/pakiety-i-oferty-specjalne.

Zapraszamy!

KONTAKT

Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie

Znajdujemy się 15 km od Białegostoku

TEL. 85 722 21 22

FAX 85 722 21 21

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu

Rozkład autobusów

Informacja turystyczna

©2018 SZPITAL REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWY HOLMED UZDROWISKO SP Z O.O.